Call for Papers

The conference program will be selected & defined by the Scientific Committee of the organizer.
We would like to encourage all authors to submit their papers include title and abstract to: contact@global-heat-treatment-network.com
The abstract should provide sufficient information to enable us our assessment and fair selection, including name and contact details of the author.

Conference language will be English (with a simultaneous translation to Polish)

Deadline for submission of all papers: 31 January 2017

 

Jesteś zainteresowany prezentacją?

Ogłaszamy „call for papers”, co oznacza, że autorzy zainteresowani przedstawieniem swoich osiągnieć lub prezentacją tematycznie związana z głównym nurtem konferencji, proszeni są o przeslanie swoich propozycji zawierających tytuł prezentacji i jej streszczenie na adres:
contact@global-heat-treatment-network.com

Termin nadsyłania propozycji do 31 stycznia 2017