Polskie Forum Hartownicze 2019 – Program

Dzień 1  (09.04.2019)

8:00 – 9:00Rejestracja, poranna kawa
9:00 – 10:30Prezentacje - część 1

Globalne trendy w obróbce cieplnej - Janusz Kowalewski (Ipsen USA)

Innowacyjne wytwarzanie gazów endotermicznych, integracja generatora w zakładzie obróbki cieplnej i jego uniwersalne zastosowanie dla wszystkich rodzajów pieców - Dirk Joritz (Ipsen International)

Hartowanie wiązką laserową przy indywidualnie dopasowanej optyce procesowej - Dr. Steffen Bonß (Laserline)
10:30 – 11:30Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
11:30 – 13:00 Prezentacje - część 2

Czystość techniczna - Andreas Ivacic (Schuk)

Mycie hybrydowe w obróbce cieplnej - Technologia, urządzenia i kolejne innowacje - Alexander Götz (EMO / Hemo)

Mycie rozpuszczalnikowe - dobór środka myjącego - Michael Onken (SAFECHEM)
13:00 – 14:30Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
14:30 – 16:00 Prezentacje - cześć 3

Błędy w obróbce cieplnej, analiza przyczyn i ich wykrywanie - Arnold Horsch (Arnold Horsch)

Najnowsze trendy i osiągnięcia w technologiach hartowania olejowego (atmosfera i próżnia) - Thorsten Beitz (Petrofer)

Zapobieganie eutektyce poprzez kombinację kompozytów C-C i elementów ceramicznych w nowoczesnym oprzyrządowaniu wsadowym - Florian Heck (GTD Toyo Tanso)
16:00 – 16:30Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
16:30 – 18:00Prezentacje - część 4

NADCA 207-2016 jako podręcznik jakości dla obróbki cieplnej stali do pracy na gorąco - Jiří Stanislav (JST Consultancy)

Innowacje w stalowych oprzyrządowaniach wsadowych do obróbki cieplnej - Peter White (Cronite)

Nowoczesne technologie obróbki cieplnej w zakładzie produkcyjnym AAM Świdnica, producenta precyzyjnych systemów napędowych i komponentów - Tomasz Kuciapa & Andrzej Malasiński (American Axle & Manufacturing)
18:00 – 19:30 Indywidualne rozmowy / wystawa / networking
19:30 – 23:30Wieczorna Gala i wręczenie nagrody "Member of the Heat Treatment Forum Hall of Excellence" dla osoby szczególnie zasłużonej dla branży

Dzień 2  (10.04.2019)

9:00 – 11:00Prezentacje - część 5

I-SYST - niezależna platforma do rejestracji i analizy danych procesów dla systemów obróbki indukcyjnej - Alexander Ulferts (Inductoheat)

Hartowanie i nawęglanie kół zębatych: Wpływ produkcji materiału wsadowego na zachowanie materiału w procesie nawęglania i hartowania - Jan Szymański (FLSmidth Maag Gear)

Hartowanie płomieniowe, stara ale czasami niezastąpiona technologia - Martin Molloy (Martin Molloy)

Obróbka cieplna dla przekładni lotniczych - Norbert Quemerais (Aero Gearbox International / Safran Transmission Systems)
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking.
11:30 – 13:30Prezentacje - część 6

Prognozowane utrzymanie ruchu pieców do obróbki cieplnej - Dennis Miller (IVA Schmetz)

Piece nowej generacji do obróbki cieplnej elementów wytwarzanych metodą addytywną - Janusz Kowalewski (Ipsen USA)

Enterprise Resource Planning (ERP) i Przemysł 4.0 w hartowni /Model kalkulacji kosztów dla zleceń produkcyjnych w systemie on-line - Jiří Stanislav (JST Consultancy)
13:30 – 15:00Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
15:00Zakończenie Polskie Forum Hartownicze 2019