W przeddzień konferencji 24.04. 13:00 startuje Akademia Doskonałości Obróbki Cieplnej (Heat Treatment Academy of Excellence). Po pierwszej edycji w 2014 roku wracamy do zajęć praktycznych dla zainteresowanych uczestników.

Planowane tematy:

– kalibracja
 urządzeń pomiarowych przy wykorzystaniu zadajników temperatury
– wprowadzanie offsetów do urządzeń sterujących
– metody przeprowadzania testów SAT przy pomocy termopary referencyjnej
– prawidłowy montaż termopar do pomiaru jednorodności temperatury
– wykorzystanie bariery termicznej przy pomiarach TUS
– analiza otrzymanych wyników oraz przygotowanie raportu z badań
– nowoczesne metody pomiarowe w laboratorium metalurgicznym, eddy current.

Oddzielna rejestracja.

 

Polskie Forum Hartownicze 2018 – Program

Dzień 1  (25.04.2018)

8:00 – 9:00Rejestracja, poranna kawa
9:00 – 10:30Prezentacje - część 1

Szymon Marciniak, Adam Gołaszewski - NanoStal - Nanostrukturyzacja stali w wysokociśnieniowych piecach hartowniczych.

Dr. Roman Ritzenhoff - Friedr. Lohmann - Zmęczenie cieplne i korozja wysokotemperaturowa oprzyrządowania wsadowego.

Arnold Horsch - Nieniszcząca metoda kontroli elementów obrabianych cieplnie przy produkcji wielkoseryjnej.
10:30 – 11:00Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
11:00 – 12:30 Prezentacje - część 2

Martin Barthelmie - Graphit Technologie - Oprzyrządowania wsadowe z kompozytów węglowych w porównaniu z odlewanymi. Zasady doboru, kalkulacja kosztów, oszczędności i związane z tym korzyści w procesach próżniowych i atmosferowych na przykładzie przemysłu samochodowego, lotniczego i narzędziowego.

Michael Taake - Phoenix - Pomiary TUS zgodnie z normą CQI-9 oraz AMS2750 w piecach z hartowaniem w oleju.

Alexander Goetz - EMO - Reguły i zasady obowiązujące przy myciu komponentów dla różnych procesów obróbki cieplnej. Dobór technologii, mediów i urządzeń myjących.
12:30 – 14:00Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
14:00 – 15:30 Prezentacje - cześć 3

Janusz Kowalewski - Ipsen USA - Ulepszanie komponentów wytwarzanych metodą druku przestrzennego poprzez jonowe napylanie aluminium.

Hans-Joachim Wickert - Wickert Presstech - Elementy pras hartowniczych zapewniające wysoką jakość obrabianych detali.

Dr. Steffen Bonß - Laserline - Hartowanie laserowe komponentów silnika.
15:30 – 16:00Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
16:00 – 17:30Prezentacje - część 4

Dr. Jarosław Jasiński - Politechnika Częstochowska - Transport azotu w azotowaniu jonowym Active Screen - dyfuzja odrdzeniowa.

Andrzej Malasiński - Pratt & Whitney - Nowoczesne technologie obróbki cieplnej w Pratt & Whitney Kalisz, producenta komponentów silników lotniczych.

Manfred Behnke - Burgdorf - Nüssle - Nowoczesne polimery w hartowaniu indukcyjnym - dobór, zastosowanie, obsługa, konserwacja.
17:30 – 19:00 Indywidualne rozmowy / wystawa / networking
19:00 – 23:30Wieczorna Gala i wręczenie nagrody "Member of the Heat Treatment Forum Hall of Excellence" dla osoby szczególnie zasłużonej dla branży

Dzień 2  (26.04.2018)

9:00 – 11:00Prezentacje - część 5

Elwira Słocka - Guenther Polska - Termoelementy, urządzenia pomiarowe i ich wzorcowanie w świetle zaleceń CQI-9

Janusz Rams - Friedr.Lohmann - Oprzyrządowania wsadowe dla pieców wgłębnych i taśm z ogniw odlewanych do obróbki ciągłej najnowszej generacji.

Manfred Behnke - Burgdorf - Nüssle – Postęp i tendencje w dziedzinie past ochronnych. Praktyczne doświadczenie i zastosowania.

Martin Strutzenberger - Rübig - Integracja azotowania plazmowego w wielkoseryjnych liniach produkcyjnych przemysłu samochodowego.
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking.
11:30 – 13:30Prezentacje - część 6

Janusz Kowalewski - Ipsen USA - Optymalizacja obróbki cieplnej w atmosferach ochronnych: praktyczne przykłady minimalizacji odkształceń i redukcji kosztów

Grzegorz Matuła - H.C.Starck - Metalowe komory grzejne. Podstawy konstrukcji i zastosowanie.

Alexander Ulferts - Inductoheat - Inteligentne rozwiązania hartowania indukcyjnego w procesach przemysłowych.

Kamil Wasiluk, Dr. Wiesław Świątnicki - Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej - Wytwarzanie gradientowych struktur nanokrystalicznych w stalach nawęglanych metodą obróbki cieplnej.
13:30 – 15:00Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
15:00Zakończenie konferencji