Logo_GlobalJuni2014
Global Heat Treatment Network to globalna organizacja sieciowa zrzeszająca ponad 80 ekspertów w branży obróbki cieplnej z całego świata. 
Mimo iż organizacja istnieje faktycznie od roku 2008, jej nazwa i logo, a także strategia są nowe.

Jej członkowie to osoby profesjonalnie związane z branżą obróbki termicznej poprzez praktykę, w tym inżynierowie, projektanci wyposażenia, metalurdzy, naukowcy, dyrektorzy zarządzający, prezesi i dyrektorzy generalni firm, specjaliści ds. finansowych, doświadczeni kierownicy zakładów obróbczych, kontrolerzy i operatorzy, doradcy i konsultanci.

Sieć Global Heat Treatment Network wspiera klientów i partnerów we wszystkich obszarach działalności branżowej:

 • w procesach decyzyjnych,
 • w wyborze wyposażenia – działając w sposób niezależny i bezstronny,
 • w analizie rynkowej i opracowywaniu strategii biznesowej,
 • w zakresie konfiguracji i optymalizacji procesów obróbki cieplnej i stosowanego wyposażenia,
 • w analizie usterek i awarii, w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu konkretnych rozwiązań,
 • produkcji pieców w fazie projektowania,
 • w modernizacji pieców i wyposażenia,
 • w wyjątkowych sytuacjach w trakcie produkcji, doradzając w zakresie wyboru alternatywnych dostawców,
 • w zakresie outsourcingu działalności obróbczej klienta,
 • w zakresie oceny i outsourcingu nieużywanego lub przestarzałego wyposażenia,
 • w organizacji szkoleń i seminariów,
 • w rozwiązywaniu problemów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w poszukiwaniu i doborze kadry,
 • we wdrażaniu procedur PPAP, CQI-9 czy NADCAP.

Sieć Global Heat Treatment Network stara się również zapełniać puste miejsca na mapie świata, organizując konferencje i wystawy branżowe.

Global Heat Treatment Network website ma z założenia pełnić funkcję międzynarodowej platformy komunikacyjnej dla producentów wyposażenia, dostawców podzespołów, komercyjnych zakładów obróbki cieplej, firm zajmujących się serwisem, naprawą i konserwacją, dostawców części zamiennych, firm konsultanckich, a także wszystkich ich klientów.

contact(at)global-heat-treatment-network.com