Call for Papers

Jesteś zainteresowany prezentacją?

Ogłaszamy „call for papers”, co oznacza, że autorzy zainteresowani przedstawieniem swoich osiągnieć lub prezentacją tematycznie związana z głównym nurtem Forum, proszeni są o przeslanie swoich propozycji zawierających tytuł prezentacji i jej streszczenie na adres:
contact@global-heat-treatment-network.com

Termin nadsyłania propozycji do 31 grudnia 2020