Polskie Forum Hartownicze 2017 – Program

Dzień 1

8:00 – 9:00Rejestracja, poranna kawa
9:00 – 10:30Prezentacje - część 1

Louis Tegelaers - Hauzer Techno Coating - Nowe technologie plazmowych powłok powierzchniowych - Nitrocoat Duplex, HIPIMS, CARC, ekologiczny chrom Cromatipic

Alexander Goetz - EMO - Innowacyjne urządzenia myjące dla branży obróbki cieplnej z wykorzystaniem ciepła odzyskanego z urządzeń hartowniczych (HTWR)

Sebastian Bischoff - Rohde - Potencjał w azotowaniu plazmowym - nowa metoda automatycznej regulacji procesu azotowania plazmowego
10:30 – 11:00Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
11:00 – 12:30 Prezentacje - część 2

Jean-Marie Hertzog - Codere - Nowoczesne modułowe urządzenia do hartowania w kąpielach solnych a technologie klasyczne. Poprawa jakości i wzrost wydajności

Kamil Kański - Guenther Polska - Profilowanie temperaturowe pieców do obróbki cieplnej zgodnie z wymogami norm AMS2750E/ CQI-9

Janusz Kowalewski - Ipsen International - Popularyzacja technologii druku przestrzennego i jej wpływ na rozwój obróbki cieplnej
12:30 – 14:00Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
14:00 – 15:30 Prezentacje - cześć 3

Andrzej Głąbek - Bodycote - Rosnące wymagania jakościowe w obróbce cieplnej – wdrażanie CQI-9

Greg Matula - H.C.Starck - Charakterystyczne właściwości i zastosowanie molibdenu oraz wolframu i ich stopów w wysokich technologiach obróbki cieplnej

Arnold Horsch - Powtarzalność pomiarów grubości warstwy zahartowanej
15:30 – 16:00Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
16:00 – 17:30Prezentacje - część 4

Dirk Gieselmann - Główny Technolog centralnej hartowni Adam Opel AG w Rüsselsheim - Dostosowanie procesów obróbki cieplnej do pozostałych etapów produkcji komponentów w przemyśle samochodowym

Peter Steege - Brazing Engineering - Lutowanie wysokotemperaturowe w próżni i atmosferach ochronnych (podstawowe wiadomości, przygotowanie powierzchni, konstrukcja spawu, materiały i stopy lutownicze, programy, piece próżniowe i wodorowe, kontrola spawu, przykłady i analizy) / pytania, odpowiedzi, dyskusja
17:30 – 19:00 Indywidualne rozmowy / wystawa / networking
19:00 – 23:30Wieczorna Gala i wręczenie nagrody "Member of the Heat Treatment Forum Hall of Excellence" dla osoby szczególnie zasłużonej dla branży

Dzień 2

9:00 – 10:30Prezentacje - część 5

Damian Szarapanowski - Avion Europe - Użycie analizy rodzajów i skutków możliwych błędów FMEA do poprawy paramentów atmosfery w piecach do obróbki cieplnej

Guido Plicht - Air Products - Eliminacja korozji międzykrystalicznej podczas nawęglania w atmosferach ochronnych

Alexander Ulferts - Inductoheat – Indukcyjna obróbka cieplna w liniach produkcyjnych przemysłu samochodowego
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking.
11:00 – 12:30Prezentacje - część 6

Arnold Horsch - Aktualny kierunek rozwoju norm obowiązujących w obróbce cieplnej

Janusz Kowalewski - Ipsen International - Przemysł 4.0 – Przyszłość obróbki cieplnej
(prezentacja i panel dyskusyjny)
12:30 – 14:00Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
14:00 – 15:30Prezentacje - część 7

Artur Ginalski - Edwards Vacuum - Systemy próżniowe w obróbce cieplnej

Paweł Barański - Termo-Precyzja - Problematyka pomiaru temperatur w obróbce cieplnej i najnowsze rozwiązania

Thomas Müller - CEO Rübig AT - Porównanie najnowszych metod azotowania: kryteria decyzyjne wyboru azotowania plazmowego lub gazowego z współczesnej perspektywy
15:30 – 16:00Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking.
16:00 – 17:00Prezentacje - część 8

Greg Matula - Podstawy i tendencje rozwojowe technologii MIM

Krzysztof Wasiak - NanoStal - Niepełne hartowanie i partycjonowanie węgla: teoria, obliczenia i właściwości mechaniczne
17:00Zakończenie konferencji