Heat Treatment Forum 2018

 • x
 • xsa
 • xs
 • xIMG_1051
 • xIMG_1046
 • xIMG_1045
 • xIMG_1043
 • xIMG_1019
 • xIMG_1010
 • xIMG_1006
 • xIMG_0997
 • xIMG_0973
 • xIMG_0965
 • xIMG_0953
 • xIMG_0917
 • xIMG_0915xx
 • xIMG_0911
 • xc
 • xa

Dzień 1  (25.04.2018)

Edytuj
8:00 – 9:00 Rejestracja, poranna kawa
9:00 – 10:30 Prezentacje – część 1

Szymon Marciniak, Adam Gołaszewski – NanoStal – Nanostrukturyzacja stali w wysokociśnieniowych piecach hartowniczych.

Dr. Roman Ritzenhoff – Friedr. Lohmann – Zmęczenie cieplne i korozja wysokotemperaturowa oprzyrządowania wsadowego.

Arnold Horsch – Nieniszcząca metoda kontroli elementów obrabianych cieplnie przy produkcji wielkoseryjnej.

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
11:00 – 12:30 Prezentacje – część 2

Martin Barthelmie – Graphit Technologie – Oprzyrządowania wsadowe z kompozytów węglowych w porównaniu z odlewanymi. Zasady doboru, kalkulacja kosztów, oszczędności i związane z tym korzyści w procesach próżniowych i atmosferowych na przykładzie przemysłu samochodowego, lotniczego i narzędziowego.

Michael Taake – Phoenix – Pomiary TUS zgodnie z normą CQI-9 oraz AMS2750 w piecach z hartowaniem w oleju.

Alexander Goetz – EMO – Reguły i zasady obowiązujące przy myciu komponentów dla różnych procesów obróbki cieplnej. Dobór technologii, mediów i urządzeń myjących.

12:30 – 14:00 Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
14:00 – 15:30 Prezentacje – cześć 3

Janusz Kowalewski – Ipsen USA – Ulepszanie komponentów wytwarzanych metodą druku przestrzennego poprzez jonowe napylanie aluminium.

Hans-Joachim Wickert – Wickert Presstech – Elementy pras hartowniczych zapewniające wysoką jakość obrabianych detali.

Dr. Steffen Bonß – Laserline – Hartowanie laserowe komponentów silnika.

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
16:00 – 17:30 Prezentacje – część 4

Dr. Jarosław Jasiński – Politechnika Częstochowska – Transport azotu w azotowaniu jonowym Active Screen – dyfuzja odrdzeniowa.

Andrzej Malasiński – Pratt & Whitney – Nowoczesne technologie obróbki cieplnej w Pratt & Whitney Kalisz, producenta komponentów silników lotniczych.

Manfred Behnke – Burgdorf – Nüssle – Nowoczesne polimery w hartowaniu indukcyjnym – dobór, zastosowanie, obsługa, konserwacja.

17:30 – 19:00 Indywidualne rozmowy / wystawa / networking
19:00 – 23:30 Wieczorna Gala i wręczenie nagrody „Member of the Heat Treatment Forum Hall of Excellence” dla osoby szczególnie zasłużonej dla branży

Dzień 2  (26.04.2018)

Edytuj
9:00 – 11:00 Prezentacje – część 5

Elwira Słocka – Guenther Polska – Termoelementy, urządzenia pomiarowe i ich wzorcowanie w świetle zaleceń CQI-9

Janusz Rams – Friedr.Lohmann – Oprzyrządowania wsadowe dla pieców wgłębnych i taśm z ogniw odlewanych do obróbki ciągłej najnowszej generacji.

Manfred Behnke – Burgdorf – Nüssle – Postęp i tendencje w dziedzinie past ochronnych. Praktyczne doświadczenie i zastosowania.

Martin Strutzenberger – Rübig – Integracja azotowania plazmowego w wielkoseryjnych liniach produkcyjnych przemysłu samochodowego.

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking.
11:30 – 13:30 Prezentacje – część 6

Janusz Kowalewski – Ipsen USA – Optymalizacja obróbki cieplnej w atmosferach ochronnych: praktyczne przykłady minimalizacji odkształceń i redukcji kosztów

Grzegorz Matuła – H.C.Starck – Metalowe komory grzejne. Podstawy konstrukcji i zastosowanie.

Alexander Ulferts – Inductoheat – Inteligentne rozwiązania hartowania indukcyjnego w procesach przemysłowych.

Kamil Wasiluk, Dr. Wiesław Świątnicki – Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej – Wytwarzanie gradientowych struktur nanokrystalicznych w stalach nawęglanych metodą obróbki cieplnej.

13:30 – 15:00 Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
15:00 Zakończenie Heat Treatment Forum 2018