Zgłoszenia

Koszt uczestnictwa Polskie Forum Hartownicze 2021
Zgłoszenie obejmuje: udział 1 osoby w Heat Treatment Forum, obiady przerwy kawowe, dokumentacja, tłumaczenie symultaniczne prelekcji w języku polskim i angielskim, udział w wieczornej Gali.

 

* wszystkie ceny podane netto (+23%VAT)

Pobierz formularz

 

Wynajęcie stoiska promocyjnego

Aby wynająć stoisko promocyjne do ekspozycji materiałów i produktów należy pobrać zamówienie, wypełnić zamówienie wynajęcia stoiska i przesłać go do nas na adres mailowy wskazany w formularzu lub faksem. Jednocześnie informujemy, że procedura rejestracji ulega dopełnieniu dopiero w momencie dokonania opłaty. Podstawą do udziału w obsłudze stoiska jest przesłanie zgłoszenia udziału osoby.

Zgłoszenie obejmuje: stoisko standardowe o wymiarach 6 m², wyposażenie: krzesła, stół, kosz, oświetlenie i gniazdo 230V.

Koszt:  PLN  lub PLN  (stoisko narożnikowe)

Pobierz formularz

 

Reklama

Reklama w programie forum – profesjonalnie zredagowana i wydana dwujęzyczna publikacja
(w języku polskim i angielskim) zawierająca program konferencji,  informacje dotyczące branży, reklamy sponsorów. Program przekazywany jest nie tylko uczestnikom ale także wszystkim aktualnym jak i potencjalnym partnerom, mediom, osobom związanym z wydarzeniem, sponsorom i zainteresowanym osobom, firmom i instytucjom. Nakład ok 300 sztuk.

Insert reklamowy –  materiał promocyjny zamawiającego przekazany organizatorowi Heat Treatment Forum do dystrybucji wśród uczestników np. ulotka reklamowa, katalog produktów firmy, płyta CD/DVD czy gadżet. Jest on umieszczany w materiałach konferencyjnych każdego z uczestników wydarzenia.

Pobierz formularz